--> Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 6 ประการ สำหรับองค์กร | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 6 ประการ สำหรับองค์กรในยุคดิจิตอลแบบทุกวันนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ไม่ควรมองข้าม ด้วยจำนวนการโจมตีของแรนซัมแวร์ที่เพิ่มขึ้น ความท้าทายในการจัดการโฟลว์ข้อมูลข้ามเขตแดน และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ธุรกิจจึงต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้นเรื่อย ๆในเรื่องการจัดการและการปกป้องข้อมูล ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้เร่งให้เกิดการร่างกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ที่ทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น ไต้หวันได้ผ่าน "กฎหมายการจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์" ซึ่งระบุให้บริษัทต่าง ๆ ต้องมีระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี และมาตรการที่เหมาะสม นอกจากนี้หลายบริษัทยังต้องได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งเพิ่งเพิ่มมาตรการด้านการควบคุมเมื่อปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หากธุรกิจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ พวกเขาอาจเผชิญกับข้อจำกัด บทลงโทษ หรือแม้แต่การกีดกันจากห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้การปฏิบัติตามมาตรฐานไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่ถือได้ว่าเป็นความจำเป็น

เนื่องจากประเด็นนี้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับชื่อเสียง และความสัมพันธ์ขององค์กร Synology คาดว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นปัจจัยที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

การขาดวิธีการปรับใช้งานที่ชัดเจนของกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสับสนสำหรับธุรกิจ ในขณะที่ช่วยลูกค้าของเราวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพบว่าอุปสรรคที่มักจะพบคือ การประเมินด้านการปรับใช้งานการปฏิบัติตามมาตรฐานเริ่มต้น ในขณะที่เป้าหมายของการปกป้องข้อมูลมีความชัดเจน แต่กฎระเบียบส่วนใหญ่จะมีเพียงทิศทางคร่าว ๆ และต้องการให้บริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยปราศจากคำแนะนำที่เจาะจง

ต่อไปที่คือตัวอย่างที่มักพบของข้อปฏิบัติตามมาตรฐานที่นิยมระบุ :
 1. Sarbanes-Oxley Act (SOX): กฎระเบียบที่ใช้ควบคุมบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ โดยกำหนดให้มีการปกป้องข้อมูล และรายงานทางการเงิน และการพัฒนาแผน Disaster Recovery สำหรับข้อมูลที่สำคัญ
 2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุม และการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA): กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความลับของข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย ระบุเวลาที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วย และต้องมีแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายสำหรับการปกป้องข้อมูล
 3. ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR): กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ระบุให้บริษัทต่าง ๆ ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อนุญาตให้ปัจเจกบุคคลขอการลบข้อมูล และระบุแผนการสำรองข้อมูลที่ตรงตามสิทธิส่วนบุคคล
เมื่อต้องเผชิญกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่ซับซ้อนจำนวนมากโดยไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการปรับใช้ที่ชัดเจน บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามอาจเริ่มต้นปฏิบัติตามได้ยาก

เริ่มต้นจาก ISO 27001 เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยจำนวนมากพร้อมกัน

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ Synology ขอแนะนำให้เริ่มจากการปรับใช้ระบบ ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ใช้ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ได้ เนื่องจากข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยมีส่วนที่ตรงกับมาตรฐานอื่น ๆ จำนวนมาก เช่น HIPAA และ GDPR จึงเป็นวิธีที่ดีในการปฏิบัติตามหลายกฎระเบียบพร้อมกัน

แผนภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างหนึ่งของความคล้ายกันของ ISO 27001 กับมาตรฐานอื่น ๆ ด้วยการเน้นไปที่ความคล้ายกับ HIPAA


ซึ่งหมายความว่า ด้วยการทำตามมาตรฐาน ISO 27001 ก็จะตรงตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอื่น ๆ ส่วนใหญ่ของมาตรฐานอื่น ๆ ไปด้วยพร้อมกัน มีเพียงข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องปรับอย่างละเอียดหรือกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

จุด Audit หกจุดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการปกป้องข้อมูล

Synology มีเป้าหมายที่จะทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องง่ายสำหรับองค์กรทุกขนาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้ระบุจุด Audit หกจุดต่อไปนี้ หากองค์กรสามารถตอบ "ใช่" ให้กับคำถามต่อไปนี้ จะถือว่าตรงตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลพื้นฐานสำหรับกฎระเบียบส่วนใหญ่
 1. การสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์: มีการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกู้คืนข้อมูลไปยังเวอร์ชันที่ต้องการได้หรือไม่
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของการสำรองข้อมูล: ข้อมูลสำรองมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงและได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่
 3. ความไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Data immutability): คุณมีสำเนาของข้อมูลที่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวหรือลบตามความต้องการได้หรือไม่
 4. การฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูล: คุณจำลองกลยุทธ์ และขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นประจำหรือไม่
 5. การสำรองข้อมูลสำรอง Offsite: ข้อมูลสำรองได้รับการจัดเก็บในสถานที่ และสื่อต่างกันหรือไม่
 6. การกู้คืนแบบทันที: สามารถกู้คืนข้อมูล และรีสตาร์ท service ภายในกรอบเวลาที่ยอมรับได้ได้หรือไม่
หากขณะนี้ยังไม่สามารถบรรลุจุด Audit เหล่านี้ทั้งหมดได้ ไม่ต้องกังวล ด้วยการใช้โซลูชันที่ทันสมัย เช่น Active Backup Suite ของ Synology จะสามารถบรรลุจุด Audit เหล่านี้โดยอัตโนมัติ ชุดการสำรองข้อมูลนี้จะช่วยให้บุคลากรด้าน IT สร้างกลยุทธ์การปกป้องข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ง่ายด้วยการปรับใช้งานการสำรองข้อมูลหลายเวอร์ชันและหลากหลายปลายทาง การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณผ่านจุด Audit หลักทั้งหกเท่านั้น แต่ยังไม่มีค่าสิทธิ์การใช้งาน จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้สรุปวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ Synology ดำเนินการดังกล่าวในตารางต่อไปนี้ ซึ่งใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับ ISO 27001: Control 8.13:


ปรับใช้ Active Backup Suite วันนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปกป้องข้อมูล

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และการไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ผลกระทบด้านลบโดยตรงที่ตามมา เราจะใช้ HIPAA เป็นตัวอย่าง: หากสถาบันด้านการดูแลสุขภาพหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เช่น ไม่สามารถปกป้องข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย หรือไม่สามารถใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ค่าปรับของการละเมิดแต่ละครั้งอาจสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงของบริษัทได้อีกด้วย

จากการสำรวจของ Synology พบว่าบริษัทมากกว่า 80% ตระหนักถึงกฎหมายด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูล แต่ยังขาดโซลูชันที่ครอบคลุมและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ปรับใช้ได้ Synology Active Backup Suite ช่วยให้บุคลากรด้าน IT เปลี่ยนความคิดเป็นแผนที่ดำเนินการได้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสามารถในการกู้คืนข้อมูลของบริษัท พร้อมกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลต่าง ๆ

บทความโดย Joanne Weng - Director of International Business Department
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการสำรองและกู้คืนข้อมูลของ Synology: https://sy.to/cyaa0
 • รับคำแนะนำการปรับใช้สำหรับธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญจาก Synology: https://sy.to/pla4f

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,163,Mobile Device,1171,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 6 ประการ สำหรับองค์กร
Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 6 ประการ สำหรับองค์กร
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZiALMDWS07Zoh95pSfhUYb7wc2iBeBQwyw4bEhTCwi7GAfW3OtYgiDWAQuwRdvm3OBmBRrJFEEwXnHdzWT7darxhrWhQOozG_CQwK-dDBT9YqUd4GJOj9xm_drX36A9oMRW6zhFsSrtr1jlAqCurCwPDqrkGno5S9QZf4e3rAfIOrZuB42RzuE-T-vYQ/s16000/Director_Joanne%20Weng_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZiALMDWS07Zoh95pSfhUYb7wc2iBeBQwyw4bEhTCwi7GAfW3OtYgiDWAQuwRdvm3OBmBRrJFEEwXnHdzWT7darxhrWhQOozG_CQwK-dDBT9YqUd4GJOj9xm_drX36A9oMRW6zhFsSrtr1jlAqCurCwPDqrkGno5S9QZf4e3rAfIOrZuB42RzuE-T-vYQ/s72-c/Director_Joanne%20Weng_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/02/synology-data-protection.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/02/synology-data-protection.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy