--> Level Up with TikTok Experts 2024 โดย 18 กูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด-ผู้ประกอบการ-ครีเอเตอร์ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Level Up with TikTok Experts 2024 โดย 18 กูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด-ผู้ประกอบการ-ครีเอเตอร์

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก มุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเฉลิมฉลองวันแรงงาน ผ่านโครงการ "Level Up with TikTok Experts 2024" เปิดตัวผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกเป็น TikTok Experts ทั้งหมด 18 ท่าน เพื่อส่งต่อความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลอย่างเข้มข้นให้กับกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) ทั้งในรูปแบบ on-ground และ online ตลอดปี 2567 โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง 3 ประเด็นที่ตอบโจทย์ความต้องการของ MSMEs ในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มอย่างรอบด้าน อาทิ การหาไอเดียมาสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการสร้างรายได้ด้วย TikTok Creative Center การใช้ TikTok Ads Manager โซลูชันเพื่อการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม และการจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วย TikTok Shop ตอกย้ำเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยไปข้างหน้า พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ในการนำโซลูชันบนแพลตฟอร์ม TikTok มาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการสร้างรายได้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ TikTok ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทย 


โครงการ Level Up with TikTok Experts 2024 เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น TikTok Experts จำนวน 5 ท่าน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมเทรนนิ่งมากกว่า 4,000 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการองค์ความรู้เชิงดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในยุคเศษฐกิจดิจิทัล 

คุณ พงศ์สุพัชร์ กาญจนาคม, Strategic Partnerships Manager, TikTok ประเทศไทย กล่าวว่า "ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ MSMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกว่า 6.1 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 35.2 % ของ GDP ประเทศในช่วงปี 2565ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยเนื่องจาก 70% ของจำนวนแรงงานไทยมาจากการจ้างงานของกลุ่มธุรกิจ MSMEs ซึ่ง TikTok เล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการไทยจึงได้จัดโครงการ Level Up with TikTok Experts ขึ้นมาครั้งแรกในปีก่อน โดยเราได้ค้นพบ 3 เรื่องหลักที่กลุ่มผู้ประกอบการกำลังเผชิญเรื่องแรกคือ ทักษะการใช้เครื่องมือทางการตลาดในยุคดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายและการเติบโตให้กับธุรกิจ ถัดมาคือเรื่องความเข้าใจในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเพื่อปั้นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และที่สำคัญอย่างยิ่งคือกลุ่มธุรกิจ MSMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเล็กทำให้มีงบประมาณทำการตลาดที่จำกัดต้องวางแผนการเงินอย่างรอบครอบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด จึงนำมาซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในปีนี้ โดยเราได้รับความร่วมมือจาก 18 กูรูที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคในการใช้เครื่องมือทางการตลาดของ TikTok เพื่อตอบโจทย์ทั้งสามเรื่องหลักที่ผู้ประกอบการต้องการ TikTok เชื่อมั่นว่าโครงการ Level Up with TikTok Experts จะปลดล็อกโอกาสแห่งความสำเร็จและมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการได้รับความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน"

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ของโครงการ "Level Up with TikTok Experts" ได้เพิ่มขอบเขตการให้ความรู้เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่านการทำคอนเทนต์ ซึ่งได้มีการคัดเลือก TikTok Experts มาอย่างเข้มข้น เพื่อมาส่งต่อองค์ความรู้เชิงลึก เคล็ดลับ รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจผ่านการใช้เครื่องมือและโซลูชันของ TikTok อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่เนื้อหาการประยุกต์ใช้ 3 เครื่องมือหลักของแพลตฟอร์มคือ TikTok Ads Manager เครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการตั้งค่าการเผยแพร่โฆษณา, TikTok Shop เครื่องมือที่เป็นดั่งอาวุธคู่ใจของเจ้าของร้านค้าในการบริหารจัดการร้านค้า, และอีกโซลูชันที่สะท้อนบทบาทแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่าง TikTok Creative Center ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ รวมถึงครีเอเตอร์ ก้าวตามทันเทรนด์ที่กำลังมาแรง เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจผู้ชมและก่อให้เกิดรายได้ โดยในปีนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ 

1. Educator Experts: 8 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย @drgim.salesarm, @digitalnook, @natthi.tha, @thedigitaltips, @amp.sarun, @digitalshortcut, @digitorystyle, และ @ajarnarin.official ผู้ที่จะมาให้ความรู้อย่างใกล้ชิดแบบออนกราวด์แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการใช้งานโซลูชันของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างยอดขายครอบคลุมถึง TikTok Ads Manager, TikTok Shop, และ TikTok Creative Center พร้อมติดปีกผู้ประกอบการมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จทางยอดขาย และแจ้งเกิดครีเอเตอร์ที่มีคอนเทนต์สร้างสรรค์ยอดวิวอย่างถล่มทลาย 

2. Seller Experts: 5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย @caseharden, @chubbyofficiall, @tinybity6395, @mr.k_kimchi, และ @mama.noeyvita โดยทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และความชำนาญด้านการขายสินค้าบน TikTok Shop พร้อมที่จะส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งาน TikTok Shop ในการขายสินค้าได้อย่างคล่องแคล่ว และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

3. Creator Experts: 5 ครีเอเตอร์ผู้ชำนาญด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์บน TikTok ประกอบด้วย @topmie, @krunewday, @sienpedtiktok, @teeotiktokbiz, และ @sathorncontent ที่จะมาแนะนำแนวทางการสร้างคอนเทนต์ให้มีความสนุก น่าติดตาม ผ่านคอนเทนต์ของพวกเขา เพื่อปลดล็อกยอดวิวให้ปังทะลุล้าน อีกทั้งสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานด้าน Affiliate Program ของ TikTok Shop เพื่อสร้างรายได้ผ่านการทำคอนเทนต์และเป็นแรงบันดาลใจต่อการช่วยส่งเสริมการเติบโตของชุมชนครีเอเตอร์บน TikTok 

โครงการ "Level Up with TikTok Experts 2024" มีความมุ่งมั่นในระยะยาวที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ร่วมกับ TikTok Experts ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัมมนา เวิร์คช็อป หรือคอนเทนต์ต่างๆ ตลอดทั้งปีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนธุรกิจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และแข็งแกร่ง โดยผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและข้อมูล TikTok Experts ทั้ง 18 ท่าน สามารถเข้าชมได้ที่ https://tiktoksmb.com/levelupwithtiktokexperts2024TH

ทั้งนี้ TikTok ยังมีโปรแกรมที่นอกเหนือจาก TikTok Experts เพื่อให้ความรู้และทักษะเชิงดิจิทัลอย่าง Grow with TikTok ที่เป็นคลังความรู้สำหรับครีเอเตอร์และผู้ประกอบการในการสร้างคอนเทนต์ให้สร้างสรรค์และเพลิดเพลิน พร้อมปั้นธุรกิจให้เติบโตได้ง่ายๆ และ TikTok Shop Academy ที่รวบรวมหลักสูตรสุดพิเศษสำหรับเจ้าของร้านค้าไว้มากมาย เพื่อสนับสนุนธุรกิจของทุกคนให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำบทบาทของ TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงและโอกาสแก่ทุกคน

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Level Up with TikTok Experts 2024 โดย 18 กูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด-ผู้ประกอบการ-ครีเอเตอร์
Level Up with TikTok Experts 2024 โดย 18 กูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด-ผู้ประกอบการ-ครีเอเตอร์
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjYOrGzcW-ew6DLXzVTMljBYf7_DhOAVu3Zhx3wny4DT8E33_G0s9XRG4oGv_r6UVLvIChHRAUj1mARb7Fli0JXCDQUWxBSu4vdWG-gFL3K25e2_0EEGdU6ugHNHr4bP1QVKA3kwJV9TSx1m1MUUkqnyKS3uTPmrDuGou-b1ZydpwGG3NXgmAxVPGM1ok/s16000/Level%20Up%20with%20TikTok%20Experts%20KV.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjYOrGzcW-ew6DLXzVTMljBYf7_DhOAVu3Zhx3wny4DT8E33_G0s9XRG4oGv_r6UVLvIChHRAUj1mARb7Fli0JXCDQUWxBSu4vdWG-gFL3K25e2_0EEGdU6ugHNHr4bP1QVKA3kwJV9TSx1m1MUUkqnyKS3uTPmrDuGou-b1ZydpwGG3NXgmAxVPGM1ok/s72-c/Level%20Up%20with%20TikTok%20Experts%20KV.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/04/level-up-with-tiktok-experts-2024-18.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/04/level-up-with-tiktok-experts-2024-18.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy