--> Thailand MICE X-Change 2024 คาดผู้เข้าชมงาน 3,000 คน - Business Matching 300 คู่เจรจา | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Thailand MICE X-Change 2024 คาดผู้เข้าชมงาน 3,000 คน - Business Matching 300 คู่เจรจา

2 หน่วยงานด้านไมซ์ ‘สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA’ และ ‘สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB’ ผนึกกำลังจัดงาน “Thailand MICE  X-Change 2024” (หรือ Thailand Business X-Change) งานแสดงธุรกิจด้าน MICE ระดับประเทศครั้งแรกในไทย 

ภายในงานจะได้พบนวัตกรรมและบริการการจัดงานแสดงสินค้า การประชุมองค์กรและการจัดอีเว้นท์อย่างเต็มรูปแบบ การจับ Business Matching ระหว่างผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน หวังกระตุ้นการใช้จ่ายในธุรกิจ MICE ภาคองค์กรให้เติบโต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานสินค้าแห่งภูมิภาค คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 3,000 คน จาก 2,000  องค์กร สามารถ Business Matching ได้กว่า 300 คู่เจรจา งานจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ  สสปน. (TCEB) เผยวิสัยทัศน์การส่งเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย ด้วยกลยุทธ์การดึงนักเดินทางธุรกิจหรือเจ้าของงาน จากประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ ที่ได้รับการยกเลิกวีซ่า อาทิ จีนและอินเดีย ให้มาร่วมงานหรือจัดงานในประเทศไทย/ การตั้งเป้าดึงงานสินค้าระดับ World Iconic Show / การดึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศให้มาเยือนประเทศไทย / การจัดอบรม Big Data Workshop และการประยุกต์ใช้ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน / และการผลักดัน localized experience และ local engagement ให้เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดงานให้มีองค์ประกอบความเป็นไทย และการจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานต่างชาติได้เข้าถึงสัมผัสวิถีไทย โดยมุ่งมั่นให้นักเดินทางธุรกิจในประเทศไทยได้รับ ไม่เฉพาะแค่ Return on Investment อย่างเดียว แต่ต้องได้รับ Return on Experience ควบคู่ด้วย 

โดยในปี 2566 อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์มูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไมซ์ (MICE Expenditure) มูลค่ากว่า 198,354 ล้านบาท สร้างรายได้ประชาชาติ (GDP Contribution) รวมมูลค่ากว่า 183,814 ล้านบาท และอัตราจ้างงานกว่า 185,664 อัตรา

 

นางสาวปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) และประธานการจัดงาน Thailand MICE X-Change 2024 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างโอกาสในการประกาศความพร้อมของเครือข่ายธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไทย ในการรองรับการจัดงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘Driving Thailand as a Key MICE Destination – through Innovation & Sustainability’ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน 

งานในครั้งนี้ นับเป็นงานแสดงสินค้าที่จะ showcase ธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) และการประชุมองค์กร (Corporate Meeting) เป็นการรวมตัวของ Supply chain ทุกสาขา เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ได้แก่ สถานที่จัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุมและโรงแรม/ ผู้จัดงานแสดงสินค้า ผู้บริหารการจัดงาน/ ผู้รับเหมาด้านการขนย้ายสินค้า/ ผู้รับเหมาด้านโครงสร้างและส่วนตกแต่ง/ ผู้รับเหมาด้านอุปกรณ์ภาพ แสง เสียง/ ผู้ให้บริการการออกแบบและจัดการกิจกรรมพิเศษ/ ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา เป็นต้น 

ด้วยแนวคิดงานแสดงสินค้า คือ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของการตลาด ในรูปแบบ Face to Face ผู้ซื้อสามารถพบปะ จับต้องสินค้าและบริการ ได้จากหลากหลายตัวเลือก ภายใต้พื้นที่การจัดงาน 4,500 ตร.ม. ปัจจุบันพื้นที่ถูกจองไปแล้ว 50% คาดจะมีผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้กิจกรรมการจัดแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาด ทั้งภาครัฐ เอกชน สภาธุรกิจ สมาคม สถาบันการศึกษา ตลอดจน ผู้บริหารโครงการในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมชมงาน คาดผู้เข้าร่วมชมงานและเจรจาธุรกิจกว่า 3,000 คน จาก 2,000 องค์กร เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กว่า 300 คู่เจรจา 

ด้าน ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “มิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์กร” ว่า หลังสถานการณ์โควิด – 19 เริ่มคลี่คลาย ประเทศไทยเริ่มเปิดให้มีการจัดแสดงสินค้า จนทำให้ปี 2566 ประเทศไทยเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับ 4 ของเอเชีย เมื่อได้รัฐบาลชุดใหม่ถือเป็นรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าเป็นอย่างดี 

“ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมองเห็นแล้วว่า งานแสดงสินค้าเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก เพราะสามารถดึงคนมาใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ ประเทศอื่น ๆ เขาก็เริ่มเข้ามาสู่ตรงนี้ ดังนั้น ประเทศไทยจะอยู่เฉยไม่ได้ เราต้องช่วงชิงการจัดงานแสดงสินค้า เราต้องแสดงให้เขาเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเดินทางมาไทยได้ง่ายขึ้น การสนับสนุนเรื่อง infrastructure เป็นต้น” 

โดยคาดว่าการจัดงาน Thailand MICE X-Change 2024 จะช่วยส่งเสริม กระตุ้น ให้บริษัท ห้างร้าน ที่ไม่เคยเป็นผู้แสดงสินค้าเกิดความสนใจในการจัดแสดงสินค้า ส่วนผู้เข้าชมงานก็มีโอกาสในการเลือกสินค้าและบริการได้หลากหลาย สำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานที่เป็นชาวต่างประเทศ TCEB เป็นหน่วยงานที่ช่วยดูแลในเรื่องของการทำ work permit ให้กับชาวต่างประเทศหรือการขนส่งสินค้าเข้ามาจัดแสดงทาง TCEB จะช่วยติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขนส่งสินค้าทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลยกเลิกวีซ่าให้กับจีน อินเดีย ไต้หวันและอีก 40 ประเทศ ทำให้เขามั่นใจในการเดินทางเข้ามาในไทย ส่วนประเทศที่ต้องขอวีซ่า TCEB ก็พร้อมจะประสานงานให้ 

“ด้วยยุทธศาสตร์ของ TCEB ในการผลักดันธุรกิจงานแสดงสินค้า งานในครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจและองค์กรของรัฐ เข้าร่วมเป็นผู้แสดงสินค้า ผู้เข้าชมงาน และผู้จัดการประชุม โดยการผนึกผู้ประกอบการธุรกิจงานแสดงสินค้าและการประชุมอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะมานำเสนอ Marketing Tools สำหรับองค์กรต่างๆ ใช้กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมองค์กรเป็นเครื่องมือทางการตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ส่วน นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ได้ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “มิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์กร” ว่า โควิด – 19 ทำให้ผู้คนห่างจากกัน แต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม งานแสดงสินค้าจะทำให้มีโอกาสได้กลับมาเจอกัน อย่าง งาน Thailand Coffee Fest ทำให้เกษตรกรและบาริสต้า ได้มีโอกาสเจอกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด 

ทิ้งท้ายด้วย นางสาวปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “มิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์กร” ว่า หอการค้าไทย คาด GDP ปี 2567 อยู่ที่ 2.8 – 3% ซึ่งงานแสดงสินค้ามีส่วนร่วมในการเติบโตของ GDP ปี 2566 การจัดงานแสดงสินค้ามีปริมาณมากเนื่องจากอั้นจากช่วงโควิด – 19 แต่ปี 2567 ลูกค้าเริ่มมองว่าจะกลับมาจัดงานแสดงสินค้าดีหรือไม่ ซึ่งช่วงเวลาที่เขาจะตัดสินใจคือช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยเทรนด์ของงานแสดงสินค้าปีนี้จะเน้นในเรื่องความยั่งยืน sustainability เพราะทางยุโรปเขามุ่งไปด้านนี้ ดังนั้น ผู้จัดงานและผู้จัดแสดงสินค้าจะต้องทำการบ้านร่วมกัน 

Thailand MICE X-Change 2024 งานแสดงนวัตกรรมและบริการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุมและสัมมนา รวม Supply chain ทุกภาคส่วนธุรกิจไมซ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Thailand MICE X-Change 2024 คาดผู้เข้าชมงาน 3,000 คน - Business Matching 300 คู่เจรจา
Thailand MICE X-Change 2024 คาดผู้เข้าชมงาน 3,000 คน - Business Matching 300 คู่เจรจา
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYafMPwTY81_K5gyIiYA2n1_KII_HYJFI_KpIlXvYuaOBPMSiSA0P9ZNzWW2d4TuM_2R3dT605OUua8E-CsOyI4yrE4BholXzBqMgkMcVIVFSICKSRpEXJCJ-GAFUjBp6r8heKDHowDsKcHwEjizWGlno2uvneNdYsLCH1Vi1X-4mOlmGE12a3cGmpNrI/s16000/332312_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYafMPwTY81_K5gyIiYA2n1_KII_HYJFI_KpIlXvYuaOBPMSiSA0P9ZNzWW2d4TuM_2R3dT605OUua8E-CsOyI4yrE4BholXzBqMgkMcVIVFSICKSRpEXJCJ-GAFUjBp6r8heKDHowDsKcHwEjizWGlno2uvneNdYsLCH1Vi1X-4mOlmGE12a3cGmpNrI/s72-c/332312_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/04/thailand-mice-x-change.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/04/thailand-mice-x-change.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy