--> TikTok ผนึกกำลัง SME D Bank กระตุ้นผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมทักษะดิจิทัลและแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มแนวหน้าและธนาคารเพื่อ SMEs ไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TikTok ผนึกกำลัง SME D Bank กระตุ้นผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมทักษะดิจิทัลและแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มแนวหน้าและธนาคารเพื่อ SMEs ไทย

TikTok ร่วมมือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ริเริ่มความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็น และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ TikTok ในการขับเคลื่อนแนวคิด Smart People และ Smart Economy โดยเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับทักษะที่สำคัญในการใช้เครื่องมือดิจิทัล และมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมเพื่อการดำเนินธุรกิจของตน

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มาจากประชาชนคนทั่วไปที่ประกอบธุรกิจ ที่สะท้อนให้เห็นผ่านมูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME ต่อ GDP ของประเทศซึ่งมากกว่า 35% (ตามนิยาม SME ในปัจจุบัน) ในช่วงปี 2565 และยังเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญของแรงงานในประเทศ ที่มีสัดส่วนการจ้างงานร้อยละ 71 ของการจ้างงานทั้งประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโต และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าถึงคนทั่วประเทศ และการให้เงินทุนที่เหมาะสมจึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการกระตุ้นจิตวิญญาณผู้ประกอบการธุรกิจในไทย ให้มีพลังในการประกอบกิจการและประสบความสำเร็จ

ความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs คือเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเจริญเติบโตในโลกการค้าออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง และด้วยฐานผู้ใช้แพลตฟอร์มจำนวนมหาศาลของ TikTok จึงเป็นช่องทางที่เจ้าของแบรนด์และผู้ประกอบการ SMBs สามารถใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อขยายการรับรู้ของสินค้า และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้คอนเทนต์ที่มีความบันเทิงบนแพลตฟอร์มมีอิทธิพลส่วนช่วยต่อการตัดสินใจซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิงจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเผยว่า 82% ของการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากคอนเทนต์ความบันเทิง และ 85% ของผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูลบนแพลตฟอร์มโซเชียลโดยคาดหวังที่จะเห็นคอนเทนต์และสินค้าที่หลากหลาย (อ้างอิงจากงานวิจัย Future of Commerce research โดย Boston Consulting Group, commissioned by TikTok 2022) โดยนอกจากความโดดเด่นของ TikTok ในด้านความบันเทิงที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค แพลตฟอร์มยังมีนวัตกรรมโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อทำธุรกิจและสร้างรายได้อีกหลากหลายโซลูชัน อาทิ TikTok Shop, TikTok Ads Manger, TikTok Creative Center, TikTok Creative Exchange และ TikTok Creator Marketplace ที่จะทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่าย 

"TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มแห่งความบันเทิงเพื่อทุกคน ยืนหยัดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความโดดเด่นในด้านการสร้างสรรค์ความบันเทิงและเชื่อมโยงผู้ใช้ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ด้วยระบบนิเวศที่หลากหลายและการผลักดันคอนเทนต์ความบันเทิงที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยตรง และช่วยสร้างความสนุกสนานในการค้นหาและค้นพบสินค้าที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งเสริมในด้านของผู้ประกอบการตามแนวคิด Smart People และ Smart Economy ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อให้พวกเขามีทักษะสำคัญและนำไปใช้ในธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ" คุณชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy-Thailand, TikTok กล่าว

การจับมือกันระหว่าง TikTok และ SME D Bank ในครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก TikTok ในหลักสูตร “Get Started with TikTok” ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดของแพลตฟอร์ม รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสร้างยอดขาย ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการในหลากหลายจังหวัดและเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมและไร้การแบ่งแยก พร้อมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในทุกมุมของประเทศ

การจัดอบรมรวม 4 ครั้ง ดังนี้: 

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พ.ค. 67 ณ TikTok Office อาคาร Park Silom
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิ.ย. 67 อาคาร SME Bank Tower
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ก.ค. 67 จ.เชียงใหม่
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 ส.ค. 67 จ.อุดรธานี 

โครงการอบรมดังกล่าวเปิดรับผู้เข้าร่วมจำนวน 1,200 ราย สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านช่องทางการสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank พิเศษ! สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านหลักสูตร 100 ท่านแรก จะได้รับรางวัล TikTok ads credit voucher มูลค่า 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้กับเครื่องมือทางการตลาดของ TikTok และสร้างคอนเทนต์ให้สินค้าของตัวเองเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังจะได้รับโอกาสพิเศษอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและสร้างสรรค์ธุรกิจ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยเช่นกัน 

"เมื่อพูดถึงการสนับสนุนและการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส การร่วมมือกับ TikTok ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เติบโตและปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราเชื่อมั่นว่าการนำเสนอต้นทุนทางการเงินและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจนั้นเป็นโอกาสสำคัญแก่ผู้ประกอบการ และการทำงานร่วมกับ TikTok เป็นการตอบสนองความมุ่งมั่นของเราอย่างแท้จริง" คุณโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าว

การร่วมมือระหว่าง TikTok และ SME D Bank เป็นการนำเสนอโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจแบบดั้งเดิมให้ก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TikTok ผนึกกำลัง SME D Bank กระตุ้นผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมทักษะดิจิทัลและแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มแนวหน้าและธนาคารเพื่อ SMEs ไทย
TikTok ผนึกกำลัง SME D Bank กระตุ้นผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมทักษะดิจิทัลและแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มแนวหน้าและธนาคารเพื่อ SMEs ไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiitSRLyvzFlp1VzWTBgXaCUDnJ1zwpfwn0LUUgxeqRjMgK-U5VPRxYa5P_OjrSmwqmY6nQwJw_OAJKPAOTJ8csklKlGc-nll1BBCL9-Cy6ofgkJ7myXUU94SICg809YVQMC4852ucP_iLu7rehtcWkjLwSJIypktOZISGiq2kGBoOTGbs1fgTEUY3-KCM/s16000/TikTok%20x%20SME%20D%20Bank.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiitSRLyvzFlp1VzWTBgXaCUDnJ1zwpfwn0LUUgxeqRjMgK-U5VPRxYa5P_OjrSmwqmY6nQwJw_OAJKPAOTJ8csklKlGc-nll1BBCL9-Cy6ofgkJ7myXUU94SICg809YVQMC4852ucP_iLu7rehtcWkjLwSJIypktOZISGiq2kGBoOTGbs1fgTEUY3-KCM/s72-c/TikTok%20x%20SME%20D%20Bank.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/04/tiktok-sme-d-bank.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/04/tiktok-sme-d-bank.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy