--> TikTok Shop ร่วมกับ DBD ดึงจุดแข็ง Shoppertainment ยกระดับ SMEs ไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TikTok Shop ร่วมกับ DBD ดึงจุดแข็ง Shoppertainment ยกระดับ SMEs ไทย


TikTok Shop ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งแคมเปญ "SME ไทยน่าใช้น่าช้อป" ดึง Creator ช่วยติวเข้มธุรกิจรายย่อยเปิดกล้องไลฟ์ให้ปัง พร้อมเครดิตโฆษณาเพิ่มการมองเห็น มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาทTikTok Shop โซลูชันอีคอมเมิร์ซชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทย ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) สานต่อพันธกิจสำคัญ 3 ด้านที่มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เพื่อปลดล็อกโอกาสยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2) ขยายศักยภาพการเข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และ 3) สร้าง Community เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่ Smart Economy โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ TikTok Shop ตั้งเป้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำตลาดดิจิทัลรับเทรนด์ Shoppertainment แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ราย ภายในปี 2567 ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2566 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยปัจจุบันกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ SMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกว่า 6.1 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 35.2 % ของ GDP ประเทศ สะท้อนให้เห็นความสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Economy ที่ SMEs ไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญยิ่งขึ้นหากได้รับการเรียนรู้และเพิ่มพูลทักษะใหม่ ๆ ให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลา

TikTok Shop คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านและต้องปรับตัวรับมือกับพฤติกรรมการ Shopping ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม มุ่งสู่ Live Commerce ตามเทรนด์ Shoppertainment สามารถใช้ TikTok Shop เป็นช่องทางเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ ซึ่ง TikTok Shop ได้รวบรวมองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไว้มากมายใน TikTok Shop Academy เป็นโอกาสของธุรกิจ

ข้อมูลจากรายงาน The TikTok Effect: Accelerating Southeast Asia's Businesses, Education and Community Report เผยว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) มีรายได้เพิ่มเกือบ 50% จากการจำหน่ายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม TikTok นับเป็นโอกาสสำคัญของ SMEs ไทย ที่ต้องเร่งกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะใหม่ ๆ อาทิ การ Live บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูล TikTok Live ของคนไทยที่เผยว่าในปี 2566 มีครีเอเตอร์ไทยไลฟ์บนแพลตฟอร์มถึง 7 แสนรายต่อเดือน

ปี 2566 TikTok ประกาศลงทุน 12.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้งานกว่า 325 ล้านรายทั่ว SEA ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนธุรกิจ SMB กว่า 120,000 ราย โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ DBD ถือเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง ให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จ ผ่านโครงการ UpSkill หลากหลายรูปแบบร่วมกับ DBDนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "TikTok เป็นหนึ่งในพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำคัญของ DBD ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก TikTok ในการมาช่วยโปรโมทโครงการ พัฒนาทักษะ เพิ่มช่องทางการขายใหม่ในแบบ Shoppertainment ที่สร้างความบันเทิงผ่านการ Live ขายสินค้าไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือล่าสุดครั้งนี้ ตอกย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในขั้นต่อไปในปีนี้ ที่เราจะเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างเข้มข้นขึ้น ผ่านเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยผนวกรวมเข้ากับ 2 โครงการหลักที่กรมฯ ได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ร่วมกับ TikTok ได้แก่โครงการ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก และ Online Marketing Genius (OMG) ที่กรมฯ จัดมาครบ 4 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าออนไลน์และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 ราย

"สำหรับคอร์สอบรมจะเน้นการปูพื้นฐานการทำตลาดบน TikTok Shop พร้อมเคล็ดลับ การ LIVE แบบมืออาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการ พัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนบนช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน" นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมนางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok กล่าวว่า "TikTok มุ่งมั่นสนับสนุน Smart Economy ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยยึดแนวคิด TikTok for Smart Economy, Smart People, and Smart Environment เราร่วมมือกับ DBD มาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อ UpSkill ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ ให้แก่ SMEs และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้แพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างสร้างสรรค์และเต็มประสิทธิภาพ การลงนาม MoU วันนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดัน SMEs ไทยให้เติบโตบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และแข่งขันได้ในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา"

"เราขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงพาณิชย์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดอาวุธและเพิ่มสปีดการเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการผ่านการสร้างช่องทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ภายใต้ความร่วมมือนี้ เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มทักษะให้แก่เอสเอ็มอีทั้งสิ้น 7,000 ราย ตลอดระยะเวลาความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2567" นางชนิดากล่าวเสริม

ปัจจุบันมีสินค้า SMEs จำนวนมาก จำหน่ายอยู่บน TikTok Shop จากการดำเนินโครงการร่วมกันในระยะแรก และนอกจากการมอบทักษะดิจิทัลแล้ว TikTok Shop ยังให้เครดิตการโฆษณามูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท) ให้กับ DBD และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ กับ SMEs อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรม Live Streaming โดยชวน SMEs ไทย 10 ราย ได้แก่ B-Garlic กระเทียมดำ, Petsmile By Dr.patty55, พี่เน่ โอเรียนทอล คอฟฟี่, Pick Me Please, Sawadee Farm, ฟ้าก็อตซิลล๊าา, teyasogood, Hugvillages, mohhomphrae, Roy's Delivery มา Live ขายของร่วมกับเหล่า 2 TikTok Creators คือ คุณลอเรน (jirawatvongdilokv) และคุณเอื้อ (aueaim888) เรียนรู้ทักษะและรับประสบการณ์จริงในการ Live ให้ปัง ผ่านช่อง TikTokShop_TH

และตั้งแต่ 12-30 มิถุนายน 2567 TikTok Shop ยังได้จัดแคมเปญพิเศษ TikTok Shop l DBD SME ไทย น่าใช้น่าช้อป โดยมอบส่วนลด 30% ลดสูงสุด 1,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สนับสนุนสินค้า SMEs ไทย พร้อมรับความคุ้มค่าเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศในงานเพิ่มเติมCOMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,125,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,163,Mobile Device,1173,Motorbike,33,PR News,320,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,211,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TikTok Shop ร่วมกับ DBD ดึงจุดแข็ง Shoppertainment ยกระดับ SMEs ไทย
TikTok Shop ร่วมกับ DBD ดึงจุดแข็ง Shoppertainment ยกระดับ SMEs ไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4vQ4o687DpZtbaH-e72YzuFnFOspfyCz-MNU-HHUGnpWfCZnGmpv1erypKpBfgXVO-gICpWgM0cTlgL7g_Mat7YXK5cHqKMUbRmFHLuSUFSX9KlgfkpkOVhewO45pwiEDA7XGuFfDq9DIVMyrRJb3VL3hWebZv1eZAp4jDKIe_8wavzWAQMx-0_yqVY/s16000/DSC07272.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4vQ4o687DpZtbaH-e72YzuFnFOspfyCz-MNU-HHUGnpWfCZnGmpv1erypKpBfgXVO-gICpWgM0cTlgL7g_Mat7YXK5cHqKMUbRmFHLuSUFSX9KlgfkpkOVhewO45pwiEDA7XGuFfDq9DIVMyrRJb3VL3hWebZv1eZAp4jDKIe_8wavzWAQMx-0_yqVY/s72-c/DSC07272.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/06/tiktok-shop-mou-dbd.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/06/tiktok-shop-mou-dbd.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy